HOVEDSIDEN INNHOLD PRESENTASJON UNDERVEIS TEKSTER ELEVENES SIDER
Send inn digitale bilder, tekster, ideer og erfaringer fra arbeid med prosjektet! Vi setter også stor pris på tilbakemeldinger på kurs, foredrag og teater som er gjennomført, både fra elever og lærere!

Skolenes arbeid med prosjektet.
Her legger vi ut det som kommer inn fra dere eller som har med arbeidet på skolene å gjøre,
-til inspirasjon for alle parter.

TV/Kulturnytt på besøk på Bølehøgda skole og PP
Rottejomfru-bilde fra Lunde barneskole
Foto fra Lunde barneskole, porselensmaling, juni 2005
Rottejomfruer fra Klyve skole, mai 2005
Gjerpen barneskole, foto mai 2005
Venstøp skole, foto 23 mai 2005
Skotfoss skole, foto
Sneltvedt skole, tegninger og relieff
Klovholt skole, foto
Noen har modellert ferdig...

Den kunstneriske prosessen
Tekst og bilder fra Marit Benthe Norheim`s arbeid
med Rottejomfruen.

Rottehalen i gjenbruksgummi / januar 2006
Noen foto av Rottejomfruen/ november 2005
Nesten ferdig / november 2005
Ansiktet begynner å ta form / november 2005
Påliming av øyne/ oktober 2005
Klar for detaljmodellering / oktober 2005
Betongsprøyting / september 2005
Klar for betong / september 05
Armering av skulpturen / september 05
Rottejomfruen på Bakkestranda / september 2005
Isopor-Rottejomfruen fraktes til Norge / august 2005
Kjernen beskjæres / august 2005
Stor Rottejomfru i isopor / august 2005
Benthes arbeid med Rottejomfruen / mai 2005
Isoporkjernen vokser / april 2005
Arbeidet med den store skulpturen er i gang / februar 2005
Benthe og skulptur-modell i 1:4
August på Sneltvedt har laget et av denne dragens øyne til Rottejomfru-skulpturen.